ZAGÓRÓW par. pw. św. Ap. Piotra i Pawła

Dekanat zagórowski

62-410 Zagórów
ul. Nowa 8
tel: 63 274 33 29
e-mail: zagorow7@archidiecezja.pl
www: strona parafii
fb: profil facebook

Duchowni pracujący w parafii

Proboszcz: ks. Witold ZIELIŃSKI
Wikariusz: ks. Rafał BUDZYŃSKI
Mieszka w parafii: ks. Józef NOWAKOWSKI

Porządek Mszy św.

Niedziele: 7:00, 9:00, 11:15, 17:00
Dni powszednie: 7:00, 18:00

Rys historyczny

Parafia erygowana została w XIV wieku, a w roku 1463 wcielono ją do uposażenia opactwa cystersów w Lądzie. Pierwszy kościół drewniany pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła ufundowali cystersi już w XIV wieku, w wieku następnym powstało murowane prezbiterium. Świątynię wystawiono na planie krzyża w stylu późnogotyckim, w końcu XVII wieku została dobudowana południowa kaplica, w której umieszczono obraz Matki Bożej Zagórowskiej. W latach 1740-1760 kościół przebudowano dzięki fundacji opata lądzkiego Antoniego Mikołaja Łukomskiego na styl późnobarokowy. W 1790 roku doszło do wielkiego pożaru, w którym świątynia spłonęła, a rok później została odbudowana i konsekrowana 24 września 1809 roku przez opata Antoniego Raczyńskiego. Kościół zachował styl późnobarokowy, wnętrze jednonawowe z prostokątnym prezbiterium oraz 2 kaplicami w ramionach transeptu (Matki Bożej i Świętego Krzyża). Od zachodu znajduje się czworoboczna dwukondygnacyjna wieża. Sklepienie wnętrza posiada wspaniałą polichromię autorstwa malarza i rzeźbiarza Aleksandra Przewalskiego – ucznia Jana Matejki. W ołtarzu głównym, w rokokowej ramie znajduje się obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem z połowy XVII wieku. Po bokach usytuowane XVI-wieczne rzeźby św. Piotra i św. Pawła. Z innych zabytków na uwagę zasługują późnobarokowe ołtarze boczne, rokokowa chrzcielnica oraz ambona ozdobiona  herbami Pobóg i Ślepowron. Cenny jest też obraz „Święta Rodzina” pochodzący z 1830 roku. W skarbczyku nad zakrystią mieści się pochodzący z klasztoru w Lądzie zbiór rzeźbionych w drewnie popiersi świętych z połowy XVII wieku.

Święto patronalne:
św. Piotr i Paweł, 29.06

Inne kościoły i kaplice:
kaplica pw. św. Floriana w Kopojnie
kaplica pw. św. Faustyny w Myszakówku
kaplica we Wrąbczynkowskich Holendrach (kantorówka poprotestancka)
kaplica w Domu Opieki Społecznej w Zagórowie
kaplica cmentarna w Zagórowie