Kwieciszewo: rocznica budowy i konsekracji kościoła

Prymas Polski abp Wojciech Polak przewodniczył w niedzielę 31 lipca uroczystościom 500-lecia budowy i 400-lecia poświęcenia kościoła parafialnego oraz obchodom odpustowym ku czci jego patronki św. Marii Magdaleny. „Jest to miejsce święte, naznaczone szczególną obecnością samego Boga. Jest to miejsce święte, nasycone modlitwą waszych przodków” – mówił.

W homilii wielokrotnie zwracał uwagę na wspólnotowość Kościoła i świadomość przynależności do niego, co – jak powtórzył za papieżem Franciszkiem – stanowi naszą chrześcijańską tożsamość.

„Nie jesteśmy bowiem odizolowani czy oddzieleni od siebie. Nie jesteśmy chrześcijanami każdy na własną rękę. Jesteśmy chrześcijanami, ponieważ należymy do Kościoła” – mówił abp Polak przypominając w nawiązaniu do rocznic, że świątynia z cegły i kamienia jest jedynie znakiem Kościoła żyjącego i działającego w historii, czyli duchowej świątyni, jaką wszyscy jesteśmy.

„Każdego z nas Bóg wzywa po imieniu, zna nas z imienia, patrzy na nas, przebacza nam, okazuje cierpliwość” – kontynuował wskazując, że takie właśnie było doświadczenie św. Marii Magdaleny, „apostołki nadziei”, która dopiero wezwana po imieniu przez Zmartwychwstałego Jezusa potrafiła Go odnaleźć i rozpoznać.

„Bóg nas wzywa, bo chce mieć nas razem” – podkreślił Prymas.

„W Kościele nie istnieje «zrób to sam», nie ma w nim «wolnych strzelców». Nikt przecież nie staje się chrześcijaninem sam. I nikt nie zbawia się sam. Wśród różnych trudnych doświadczeń, wśród cierpień i skandali, które go nie omijają, Kościół jest wciąż tym miejscem, w którym przestajemy myśleć tylko o sobie, ale otwieramy się na nasze siostry i naszych braci” – przypomniał abp Polak powtarzając jeszcze raz za papieżem Franciszkiem, że Kościół to nie zbiór idei i nakazów do wpojenia ludziom, ale dom gościnny dla wszystkich, to świątynia o zawsze otwartych drzwiach, w której my wszyscy, żywe świątynie Ducha, spotykamy się, służymy sobie nawzajem i jednamy się ze sobą.

Msza św. pod przewodnictwem Prymasa Polski stanowiła główny punkt dwudniowych obchodów rocznicowych i odpustowych w Kwieciszewie. W programie znalazły się wydarzenia o charakterze kulturalnym: występy, wystawa, koncert, konkurs i festyn rodzinny. Przybliżono też historię kościoła oraz pamiętano w modlitwie o jego budowniczych i zmarłych proboszczach. Po Eucharystii abp Wojciech Polak wręczył zasłużonym parafianom Medale św. Wojciecha i Zasłużony dla Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Wszystkim obecnym oraz przybyłym na uroczystość kapłanom dziękował proboszcz parafii ks. Jarosław Słowy.

Parafia w Kwieciszewie należy do najstarszych w archidiecezji gnieźnieńskiej. Erygowano ją w 1326 roku. Obecna świątynia zbudowana została w 1522 roku z fundacji kapituły gnieźnieńskiej, a jej konsekracja odbyła się w roku 1622. Kościół kilkakrotnie trawiły pożary, po których był odnawiany. W 1945 roku został ponownie spalony przez wycofujących się żołnierzy niemieckich, a następnie w latach 1954-1960 odrestaurowany.

B. Kruszyk KAI
Fot. Studio Foto Pstryk https://studiofotopstryk.pl/
31 lipca 2022