Oaza Nowego Życia II° dla młodzieży 

W dniach 15-31 lipca odbyły się rekolekcje Oazy Nowego Życia II° dla młodzieży. Rekolekcje opierały się na Księdze Wyjścia i miały na celu uświadomienie sobie duchowych niewoli oraz pokazanie, że Bóg jest tym, który zbawia człowieka. 

Oazowicze gościli w Białej Niżnej, w klasztorze sióstr dominikanek, które podczas rekolekcji wspierały uczestników oraz dawały chrześcijańskie świadectwo służby drugiemu człowiekowi. Nad przebiegiem oazy czuwali animatorzy – Anna Frąckowiak i Paweł Kmiecikowski, pod duchowym kierownictwem księdza Waldemara Myki, przy zaangażowaniu kleryków, animatorek muzycznych oraz siostry Julii.

Program obejmował m.in. jutrznię, Eucharystię, szkołę liturgii, celebrację Słowa Bożego, spotkania kręgu biblijnego w małej grupie, rozważanie Słowa Bożego w Namiocie Spotkania, szkołę śpiewu oraz integrację podczas pogodnych wieczorów. Jednym z ważniejszych wydarzeń w tym czasie było Nabożeństwo Światła i Wody, podczas którego prosiliśmy Niepokalaną o wstawiennictwo w czasie przechodzenia z ciemności grzechu do światła, które daje Chrystus. Swoistym szczytem rekolekcji była noc Paschy – przejście ze śmierci do życia, gdzie podobnie jak Izraelici, oazowicze wyruszyli w pośpiechu i pod osłoną nocy, aby o wschodzie słońca uwielbić Boga podczas Eucharystii.

Odbyła się również pielgrzymka na Dzień Wspólnoty w Czermnej, podczas której oazowicze dzielili się świadectwem przeżycia rekolekcji. Podczas Nabożeństwa Odpowiedzialności i Misji sześcioro uczestników ONŻ II podjęło decyzję o złożeniu deklaracji Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, czyli o ofiarowaniu abstynencji od alkoholu w intencji ludzi zniewolonych nałogami. Ostatniego dnia uczestnicy rekolekcji przyjęli 10 Drogowskazów Nowego Człowieka, jako kroki na drodze ku dojrzałości chrześcijańskiej. Rekolekcje zakończyły się uroczystą Agapą – Eucharystią, kolacją i zabawą taneczną.

gniezno.oaza.pl