Prymas do bożogrobców: bądźcie świadkami

W gnieźnieńskim kościele pw. św. Jana Chrzciciela należącym niegdyś do rycerzy bożogrobców modlili się 14 stycznia współcześni kawalerowie i damy zakonu, który jest obecnie stowarzyszeniem świeckich i duchownych niezwiązanych ślubami zakonnymi. Mszy św. przewodniczył Prymas Polski abp Wojciech Polak.

W homilii metropolita gnieźnieński przypomniał słowa papieża Franciszka, który podczas pielgrzymki bożogrobców w 2013 roku do Rzymu prosił, by byli świadkami „głębokiego sensu światła, jakie daje wiara”.

„Waszym zadaniem jest pokazywać, jak chronić wielkie bogactwo wartości, mądrości czasów minionych, ale jednocześnie żyjąc w pełni teraźniejszością, angażując się w dzisiejszy świat, ze spojrzeniem skierowanym ku przyszłości, otwierając horyzonty nadziei poprzez wasze dzieła, aby nadać społeczeństwom bardziej ludzkie oblicze” – cytował abp Polak przypominając, że bycie świadkiem to więcej niż bycie kustoszem pamięci o przeszłości.

„Świadek nie zachowuje w sobie tego, czego doświadczył, co przeżył, co było i jest dla niego ważne. Nie jest jedynie kustoszem pamięci o przeszłości. Nie wraca z nostalgią do tego, co było. Owszem, jest i musi być zdolny do tego, aby chronić wielkie bogactwo wartości, jednocześnie jednak dzieląc się nim z innymi, przekuwając w to, co będzie dla dobra i dla zbawienia drugich” – mówił Prymas.

Nawiązał też do idei zakonu podkreślając, że „wyznanie wiary i świadectwo miłosierdzia są ze sobą ściśle powiązane”.

„Przyzywają siebie nawzajem i pozwalają, byśmy wciąż zaczynali od nowa na naszej drodze wiary – wychodzili na nowo od Jezusa Chrystusa, Baranka pełnego miłosierdzia, którego Ojciec dał dla nas. Pozwalali, by na nowo zdumiał nas wybór Boga, by stanąć po naszej stronie, by stać się solidarnym z nami, grzesznikami i by zbawić świat od zła, całkowicie biorąc je na siebie. I w tym duchu byśmy również Bogu odpowiadali!” – wskazał metropolita gnieźnieński.

Zakon Rycerski Grobu Bożego w Jerozolimie, zwany popularnie bożogrobcami (w Polsce także miechowitami), powstał w 1099 roku w Jerozolimie, by bronić grobu Chrystusa i opiekować się pielgrzymami przybywającymi do Ziemi Świętej. Obecnie zakon jest stowarzyszeniem duchownych i świeckich, którzy nie są związani ślubami zakonnymi. Działa w 40 krajach.

Bożogrobcy zajmują się działalnością charytatywną. Aktywnie wspierają katolików w Ziemi Świętej, np. dotują w około 50 proc. zwyczajny budżet patriarchatu łacińskiego Jerozolimy. Utrzymują i prowadzą w Ziemi Świętej blisko 100 szkół podstawowych i zawodowych. W Polsce jest ponad 200 członków tego zakonu, a ich główna świątynia, istniejąca od 1163 roku, mieści się w Miechowie.

Do Gniezna bożogrobcy przybyli w 1179 roku właśnie z Miechowa. Ich głównym zadaniem było prowadzenie przytułku, opieka nad starcami i chorymi oraz utrzymywanie pewnej liczby ubogich scholarów – uczniów szkoły katedralnej. Kres ich działalności położyli prusacy, likwidując w 1821 roku wszystkie klasztory i zgromadzenia zakonne. Należący do nich przez długie wieki gnieźnieński kościół św. Jana Chrzciciela jest jednym z najlepiej zachowanych gotyckich kościołów w Polsce. Mszę św. wspólnie z Prymasem Polski celebrowali m.in. rektorzy kościoła były ks. prałat Kazimierz Kociński i obecny ks. kan. Jarosław Bogacz.

B. Kruszyk KAI
Fot. J. Andrzejewski
14 stycznia 2023