Murowana Goślina: Parafialny Kongres Eucharystyczny

„Kultura eucharystyczna jest swoistym antidotum na obojętność. Nie pozwala odwracać czy zamykać oczu. Nie pozwala tworzyć zamkniętych przestrzeni i się za nimi chować” – mówił abp Wojciech Polak na zakończenie Parafialnego Kongresu Eucharystycznego, który odbył się 24 września w Murowanej Goślinie.

Kongres zorganizowała parafia pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa, w której od czerwca trwa wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji pokoju na świecie, świętości kapłanów oraz nowych powołań kapłańskich i zakonnych. Metropolita gnieźnieński wziął udział w części konferencyjnej kongresu, a następnie przewodniczył Mszy św. dziękczynnej za dar Kaplicy Wieczystej Adoracji.

„Niech wasz parafialny kongres eucharystyczny, a także wieczysta adoracja w tej parafii, będzie dla wszystkich zaczynem kultury eucharystycznej” – prosił w homilii Prymas podkreślając, że to właśnie kultura eucharystyczna jest antidotum na tak powszechną dziś obojętność.

„Ona nie pozwala odwracać czy zamykać oczu. Nie pozwala też tworzyć jakichś zamkniętych przestrzeni i chować się za nimi jak za pałacowymi bramami” – dodał nawiązując do czytanej w Ewangelii przypowieści o bogaczu i Łazarzu. Ten pierwszy – jak wyjaśnił – nie został potępiony za to, co posiadał, ale za to, że uczynił z siebie centrum wszystkiego, zamknął się w luksusie i nie potrafił odczuć współczucia dla głodującego.

„Czy można aż tak zobojętnieć?” – pytał Prymas.

„Czy można aż tak zamknąć się w sobie, by już nic poza sobą nie widzieć?”

„Można”.

„I można też z pewną dozą sarkazmu powiedzieć, że choć bogaczowi się nie udało, to może  nam się jakoś uda” – mówił abp Polak dodając zaraz, że próżne są jednak takie rachuby i czekanie na cudowne zdarzenia. Ewangelia mówi nam dziś, że trzeba otworzyć serce na Słowo Boże, które niezmiennie wzywa do kochania Boga i zatroszczenia się o bliźniego.

„To jest sprawdzianem naszej adoracji eucharystycznej” – powtórzył za papieżem Franciszkiem abp Polak podkreślając, że w świecie nie brakuje głodu i to nie tylko tego  fizycznego, ale także głodu pocieszenia, przyjaźni, bycia kochanym, bycia ewangelizowanym, „głodu ludzi, którzy uciekają przed wojną i nienawiścią, przed niedostatkiem i cierpieniem, przed śmiercią i niepewnością, idą i wyruszają wciąż z nadzieją, że może jednak zostaną przyjęci”.

W Parafialnym Kongresie Eucharystycznym wzięli udział parafianie z Murowanej Gośliny, ale także goście spoza archidiecezji gnieźnieńskiej m.in. z archidiecezji poznańskiej. Część konferencyjną otworzyła prelekcja s. Anny Jemioło – Misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej, która przybliżyła zebranym przebieg i owoce 52. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, który obył się w dniach 5-12 września 2021 roku w Budapeszcie. Kolejną prelegentką była s. Mariola Ziółkowska, Urszulanka Serca Jezusa Konającego, sekretarz Eucharystycznego Ruchu Młodych, która postawiła pytanie: co Kościół ma dziś do zaproponowania dzieciom i młodzieży? Na koniec trzyletni program duszpasterski poświęcony Eucharystii podsumował w kontekście synodu ks. Mieczysław Polak, koordynator procesu synodalnego w archidiecezji gnieźnieńskiej.

Parafialny Kongres Eucharystyczny poprzedziły trzydniowe Dni Kultury Chrześcijańskiej, w programie których znalazł się koncert pieśni eucharystycznych, seans filmu „Żywy”, a także prelekcja z prezentacją o motywach eucharystycznych w malarstwie. W trakcie kongresu czynna była wystawa „Cuda eucharystyczne na świecie”, według projektu bł. Carla Acutisa. Ostatnim punktem kongresu było odsłonięcie muralu o tematyce eucharystycznej na budynku należącym do parafii.

„Podejmując tą refleksję chcieliśmy szukać inspiracji do dalszej pracy duszpasterskiej w naszej parafii, do budowania, umacniania i promowania duchowości eucharystycznej w naszym lokalnym środowisku, ale i szerzej” – mówi ks. Piotr Szymkowiak, proboszcz parafii pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa w Murowanej Goślinie.

Więcej informacji na temat trwającej w Murowanej Goślinie wieczystej adoracji, świadectwa i formularz zgłoszeń na stronie https://arcykaplan.pl/adoracja/

B. Kruszyk KAI
Fot. R. Pomin
24 września 2022