Prymas Polski poświęcił kaplicę w Mirosławiu  

„Patrzymy na krzyż, aby prawdziwie poznać na nim Boga. Patrzmy na krzyż, aby uczyć się, że istotą udanego życia, a więc logiką, która w życiu zwycięża, jest logika ziarna” – mówił w niedzielę 17 marca abp Wojciech Polak, dokonując poświęcenia nowej kaplicy w Mirosławiu na terenie parafii pw. św. Mikołaja w Ujściu.

W wygłoszonej homilii Prymas zachęcał za papieżem Franciszkiem, aby to spojrzenie na krzyż było niejako od wewnątrz czyli nie tylko wzrokiem, ale przede wszystkim sercem. Tylko tak bowiem możemy zrozumieć odpowiedź, jaką Jezus dał Grekom w czytanej chwilę wcześniej Ewangelii, że: „Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity”.

„Warto pamiętać, że słowa te Jezus wypowiada – według Ewangelii św. Jana – niemal w ostatnich dniach swojego życia. Tak blisko są już chwile Jego męki i śmierci na krzyżu. Wydaje się więc, że w tej odpowiedzi, On sam chciałby już wszystkim, nie tylko tym Grekom, którzy przyszli na święto Paschy czy swoim uczniom, powiedzieć: jeśli chcecie mnie poznać i zrozumieć, spójrzcie na ziarno pszenicy, które umiera w glebie, to znaczy spójrzcie na krzyż” – tłumaczył abp Polak przypominając za papieżem Franciszkiem, że logika ziarna – jedyna, która naprawdę w życiu zwycięża – to „mniej myśleć o sobie, o swoich osobistych korzyściach, a umieć widzieć i zaspokajać potrzeby naszych bliźnich, zwłaszcza tych ostatnich”.

„Patrząc na krzyż można ujrzeć Jezusa. A czy patrząc dziś na Kościół można Go zobaczyć?” – pytał Prymas.

Metropolita gnieźnieński nawiązał też do uroczystości poświęcenia kaplicy – powtarzając za św. Augustynem, że „budowaniu towarzyszy trud, poświęceniu radość”.

„Ale po wybudowaniu i poświęceniu kaplicy nic się przecież nie kończy” – stwierdził powtarzając za ojcem Kościoła, że to, co działo się przy wznoszeniu tego domu powtarza się i musi się powtarzać, kiedy gromadzą się tutaj wierzący w Chrystusa.

„Tylko bowiem prawdziwie angażując się w nasze życie wiary i dzięki łasce Bożej, możemy razem wzrastać, możemy dojrzewać, możemy się rozwijać, aby w naszym życiu, a także w życiu wspólnoty inni mogli prawdziwie ujrzeć żywego Jezusa” – podkreślił arcybiskup gnieźnieński zachęcając, by radość z poświęcenia kaplicy przełożyła się teraz na trud budowania wspólnoty duchowej, wspólnoty Kościoła, budowania „zawsze z Chrystusem i na Chrystusie, w zgodzie i jedności, bez podziałów, sporów, zazdrości i niezdrowej rywalizacji”.

Po homilii i Litanii do Wszystkich Świętych, abp Polak odmówił modlitwę poświęcenia ołtarza i namaścił go świętym olejem Krzyżma. Dalej miało miejsce okadzenie ołtarza, świątyni i wiernych, przystrojenie ołtarza, zapalenie świec i tzw. zacheuszków oraz iluminacja świątyni. Na koniec Mszy św. głos zabrała Sołtys Mirosławia, która podziękowała księdzu Prymasowi oraz wszystkim budowniczym, fundatorom i zaangażowanym w jakikolwiek sposób w budowę kaplicy oraz przygotowanie uroczystości jej poświęcenia.

Mszę świętą wraz z metropolitą gnieźnieński celebrowali: parafii ks. Bogdan Spychaj, poprzedni proboszcz i budowniczy kaplicy ks. Robert Różański, ks. Paweł Froelich, proboszcz sąsiedniej parafii z Kruszewa oraz ks. Artur Wojczyński, syn parafii. Obecny był również dziekan dekanatu chodzieskiego ks. kan. Ireneusz Szypura.

Idea powstania kaplicy pojawiła się w 2016 roku ze względu na zły stan techniczny starej kaplicy cmentarnej. W tym samym roku mieszkańcy wraz z ówczesnym proboszczem ks. Różańskim podjęli się budowy nowej świątyni. Po poświęceniu krzyża w 2017 roku rozpoczęły się prace budowlane. W powstanie świątyni zaangażowani byli mieszkańcy wszystkich miejscowości w parafii, okoliczne firmy i przedsiębiorstwa oraz władze samorządowe. W czasie pandemii trwały prace wykończeniowe i przygotowano wyposażenie świątyni. W latach 2022-2023 nowy proboszcz, ks. Bogdan Spychaj, dokończył prace wokół świątyni i proces odbioru technicznego kaplicy. Z dniem 22 października 2023 roku Prymas Polski desakralizował starą kaplicę cmentarną i zezwolił na przeniesienie Najświętszego Sakramentu do nowej świątyni.

Po południu w kościele w Ujściu odbył się X Festiwal Pieśni Pasyjnej, w którym wystąpiły Chóry i zespoły śpiewacze z okolicznych miejscowości. Spotkanie otworzył abp Wojciech Polak.

B. Kruszyk KAI
ks. R. Wojciechowski
Fot. Marek Fifer, ks. J. Kapelak
18 marca 2024