Spotkania Małżeńskie – rekolekcje, dialog, spotkania

W marcu odbędzie się kolejna edycja rekolekcji dla małżeństw sakramentalnych organizowanych przez Spotkania Małżeńskie. Zachęcamy do skorzystania z propozycji i zapoznania się z ideą oraz działalnością stowarzyszenia, które od 2017 roku działa także na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej.

Czym są Spotkania Małżeńskie?

Spotkania Małżeńskie są międzynarodowym stowarzyszeniem wiernych, uznanym Dekretem Papieskiej Rady ds. Świeckich. W Polsce założone zostało przez Jerzego i Irenę Grzybowskich, a pierwsze rekolekcje odbyły się w 1978 roku. Stowarzyszenie swoją działalnością wspiera i promuje wartości małżeństwa, dążąc do budowania trwałych i zdrowych relacji rodzinnych. Celem nadrzędnym jest promowanie dialogu jako drogi duchowej, przede wszystkim w małżeństwie i wśród par przygotowujących się do małżeństwa, ale także jako drogi osobistego życia wewnętrznego.

Charyzmatem Spotkań Małżeńskich jest dar spotkania poprzez dialog, który jest drogą do zrozumienia. Animatorzy stowarzyszenia, odkrywając dar dialogu, przyjmują razem z nim charyzmat służenia we wspólnocie Kościoła katolickiego, dając świadectwo, że miłość małżeńska może wzrastać mimo wielu trudności, z którymi borykamy się w codzienności. Oprócz organizowania różnorodnych inicjatyw w tym: spotkań, rekolekcji, warsztatów (również dla instytucji świeckich), szczególną uwagę zwraca na organizację weekendów dedykowanych małżeństwom sakramentalnym, narzeczonym oraz parom żyjącym w sposób nieuregulowany w Kościele.

Dla kogo są Spotkania Małżeńskie?

Na weekendy Spotkań Małżeńskich przyjeżdżają zarówno małżeństwa z kilkudziesięcioletnim stażem, które dokonują swego rodzaju remanentu i podsumowania wspólnie przeżytych lat, jak i małżeństwa młode, przyjeżdżają małżeństwa, które poszukują ukierunkowania swojego życia, oparcia go na wartościach, szukające umocnienia. Adresaci rekolekcji  organizowanych przez stowarzyszenie mogą popatrzeć na swoje życie w zupełnie innym świetle niż dotychczas. Niezależnie od skali uczuć łączących ich lub dzielących, mogą zrobić krok w kierunku pogłębienia miłości i odnowienia swojego związku.

Dla par w powtórnych związkach po rozwodzie, organizowane wydarzenia mogą stanowić cenne wsparcie w procesie ponownego budowania relacji i odnajdywania Bożych drogowskazów. Jak piszą organizatorzy rekolekcji: „nie zmieniamy Ewangelii, ale podkreślamy, że dla każdego jest miejsce w Kościele. Jesteśmy otwarci na wszystkich poszukujących, także religijnie obojętnych. Obszarem ewangelizacji, nad którym skupiamy się w sposób szczególny jest małżeństwo i rodzina, którym oferujemy dar dialogu, jako drogę duchowości w małżeństwie. Jednak dialog ten nie ogranicza się tylko do małżeństw i rodziny, ale obejmuje także kapłanów i osoby życia konsekrowanego. Księża i siostry zakonne mają możliwość doświadczyć dialogu jako drogi życia wewnętrznego, dialogu z samym sobą i z Panem Bogiem. Mają też możliwość poznać głębiej problemy małżeństw, co jest ważne w ich pracy duszpasterskiej. Widzimy w tym realizację zadania pogłębiania współpracy między duchowieństwem, osobami życia konsekrowanego, a wiernymi świeckimi”.

Spotkania Małżeńskie w archidiecezji gnieźnieńskiej

Historię ośrodka gnieźnieńskiego rozpoczynają rekolekcje organizowane po raz pierwszy w październiku 2017 roku w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym, w których uczestniczyło 17 par z archidiecezji gnieźnieńskiej. Punktem przełomowym było nawiązanie kontaktu z liderami krajowymi p. Bednarskimi. W odpowiedzi na nasze zaproszenie został poprowadzony przez animatorów z Poznania warsztat „Wprowadzenie do dialogu” podczas Chodzieskiego Forum Małżeństw.

W czerwcu 2017 roku odbywało się w Gnieźnie I Krajowe Forum Inicjatyw na rzecz Małżeństwa i Rodziny,  podczas którego z inicjatywy Ireny i Jerzego Grzybowskich, zostało wystawione stoisko z książkami, ulotkami i innymi materiałami. Działania te miały na celu wsparcie aktywności na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej. W tym samym czasie, w trosce o rozwój działalności stowarzyszenie otrzymało błogosławieństwo Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka. Do października 2023 roku na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej odbyło się 18 rekolekcji podstawowych. Uczestniczyło w nich ponad 160 małżeństw, kilku kleryków i jedna siostra zakonna. Gnieźnieński ośrodek ma silne wsparcie ze strony animatorów duchownych: ks. Sławka Rachwalskiego i ks. Wojciecha Rzeszowskiego, którzy objęli posługą animatorską wszystkie kolejne weekendy. Od 2019 roku w CEF w Gnieźnie prowadzone są także rekolekcje dla związków cywilnych po rozwodzie. Jak dotąd odbywają się one tylko w Gnieźnie i w Warszawie. Do tej pory odbyło się pięć edycji takich weekendów, w których uczestniczyło kilkadziesiąt par. Od 2022 roku odbywają się również „Wspólnotowe Spływy Kajakowe”. W 2024 roku planowana jest ponadto wspólna pielgrzymka do sanktuarium objawień Matki Bożej w La Salette.

Ośrodek gnieźnieński Spotkań Małżeńskich

Animatorzy gnieźnieńscy angażują się w promocję Spotkań Małżeńskich m.in. poprzez przeprowadzenie warsztatów „Wprowadzenie do dialogu” dla rodziców w przedszkolu w Gnieźnie, na „Randce małżeńskiej” w parafiach, czy też podczas „Tygodnia Małżeństw” w Chodzieży. Uczestniczą w prowadzeniu  „Wieczorów dla Zakochanych” w Trzciance i w Poznaniu. Zdobywają również doświadczenie w formacyjnych turnusach, cyklicznych weekendach dla animatorów, np.: „Fundamencie Animatora” , „Małżeństwa w kryzysie na Spotkaniach Małżeńskich”, „Krajowych oraz Międzynarodowych Zjazdach dla Animatorów oraz liderów Ośrodków SM”

Formalnie ośrodek gnieźnieński powstał 2 września 2023 roku. Powołano zarząd, który będzie funkcjonować przez najbliższe 4 lata, (w jego skład wchodzą animatorzy małżonkowie: Mirosława i Andrzej Trojanowscy – liderzy, Anna i Grzegorz Pietrzak – zastępcy liderów, Jarosław Kamper – skarbnik oraz Małgorzata Kamper, Ewa i Dominik Piotrowscy – członkowie zarządu. Księża animatorzy: ks. Sławomir Rachwalski, ks. Wojciech Rzeszowski, ks. Bartosz Golnik). Wizja działania na najbliższe lata przestawiona została m.in. podczas spotkania z Prymasem Polski abp. Wojciechem Polakiem, który wyraził aprobatę dla działań prowadzonych przez stowarzyszenie i adresowanych do małżeństw, par żyjących w związkach nieuregulowanych w Kościele oraz par pragnących zawrzeć sakramentalny związek małżeński.

Dla narzeczonych

Nowością w naszej archidiecezji  jest również edycja weekendu Spotkań Małżeńskich przeznaczona dla narzeczonych, którzy pragną lepiej się poznać i dobrze przygotować do małżeństwa. Uczestnicy mają możliwość pełniejszego poznania siebie i swoich i oczekiwań. Mogą w dialogu rozmawiać m.in. o tym: Czym jest naprawdę sakrament małżeństwa? Jak budować autonomię w związku? Jakie jest miejsce wiary w rodzinie? Jak ustalić wspólną hierarchię ważności spraw w życiu? Weekend obejmuje część przygotowania do sakramentu małżeństwa, określaną zazwyczaj jako „katechezy przedmałżeńskie”. Udział w rekolekcjach może być traktowany jako bezpośrednie przygotowanie do sakramentu małżeństwa. Zapraszamy narzeczonych na weekend rekolekcyjny w dniach 24-26 maja 2024 roku.

Więcej o SM >>> www.spotkaniamalzenskie.pl  Na stronie są podane również terminy weekendów w Gnieźnie w zakładce „terminy”. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się i skorzystania z propozycji.

10 lutego 2024