Świece cegiełki – pamiątka i konkretne wsparcie

Przypominamy, że w parafiach można nabyć specjalne świece Nawiedzenia – znak obecności Matki Bożej Jasnogórskiej w naszych parafiach, wspólnotach, ale i rodzinach. Dochód z ich rozprowadzania w całości przekazany zostanie na rzecz Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, która niesie pomoc potrzebującym, w tym uchodźcom wojennym z Ukrainy.

Publikujemy komunikat Wydziału Duszpasterskiego

W uroczystości odpustowe ku czci św. Wojciecha rozpoczęło się w naszej archidiecezji Nawiedzenie Matki Bożej w kopii Jasnogórskiej Ikony. Na to wydarzenie czekaliśmy od miesięcy. Czas oczekiwania na spotkanie z Matką Bożą to przede wszystkim duchowe przygotowanie, choć nie tylko. Pragniemy także, aby nasze świątynie i place przykościelne swym wystrojem informowały, że przybycie Matki Bożej jest dla nas wyjątkowym świętem, a spotkanie z Maryją napełnia nas radością.

Pragniemy także, aby w naszych rodzinach i domach był obecny znak Nawiedzenia. Dlatego przygotowaliśmy specjalne świece-pamiątki. W związku z tym, że Nawiedzenie przypada na czas, kiedy w Ukrainie trwa wojna a wielu uchodźców wojennych znalazło schronienie na terenie naszej archidiecezji, zdecydowaliśmy, że wspomniane świece-pamiątki będą rozprowadzane w naszych parafiach jako symboliczne cegiełki. Dochód z ich rozprowadzania przekazany zostanie na rzecz Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, która opiekuje się uchodźcami i potrzebującymi. Ufamy, że ta akcja, która będzie trwała do końca Nawiedzenia, znajdzie zrozumienie wśród naszych diecezjan i spotka się z ich życzliwym przyjęciem.

Świece cegiełki są w cenie 10 zł za sztukę. Można je nabyć w parafiach.

Księża proszeni są o zgłaszanie zapotrzebowania na świece za pośrednictwem poniższego formularza
https://forms.gle/VS1QsZ1sSLAK6QGQ9

Wydział Duszpasterski