Święcenia biskupie ks. Radosława Orchowicza

W katedrze gnieźnieńskiej odbyła się 19 marca sakra biskupia ks. dr. Radosława Orchowicza, nowego biskupa pomocniczego archidiecezji gnieźnieńskiej. „Każdy biskup w szczególny sposób nosi w sobie Józefowe wezwanie i powołanie, by strzec Kościoła. Biskup jest Ecclesiae custos!” – mówił w homilii Prymas Polski abp Wojciech Polak, główny szafarz święceń.

Współkonsekratorami nowego biskupa pomocniczego archidiecezji gnieźnieńskiej byli: nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio oraz ordynariusz włocławski bp Krzysztof Wętkowski, poprzednik ks. Orchowicza w posłudze biskupa pomocniczego gnieźnieńskiego. Na uroczystość przybyli także m.in.: abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański i przewodniczący KEP, abp Józef Muszyński i abp Józef Kowalczyk, emerytowani metropolici gnieźnieńscy, bp Viktors Stulpins, przewodniczący Konferencji Episkopatu Łotwy i ordynariusz tamtejszej diecezji Lipawy oraz biskupi z kilku polskich diecezji.

Obrzęd święceń rozpoczął się po Ewangelii Hymnem do Ducha Świętego, po którym dwaj prezbiterzy asystujący biskupowi elektowi: ks. Dariusz Żochowski i ks. Marcin Kulczynski, poprosili o udzielenie mu święceń biskupich. Następnie przedstawiciel nuncjatury odczytał dokument papieża Franciszka nominujący ks. Orchowicza biskupem pomocniczym archidiecezji gnieźnieńskiej i przydzielający mu stolicę tytularną Surista. Obecni wysłuchali również homilii abp. Wojciecha Polaka, w której Prymas nawiązał do wspominanego tego dnia w liturgii św. Józefa – patrona i stróża Kościoła.

„Możemy powiedzieć, że każdy chrześcijanin jest jak święty Józef – winien strzec. Bycie chrześcijaninem to strzeżenie życia: własnego życia, życia innych, życia Kościoła. Jesteśmy więc wszyscy Ecclesiae custodes! Jesteśmy stróżami Kościoła!” – mówił za papieżem Franciszkiem Prymas dodając, że skoro każdy chrześcijanin jest jak św. Józef, to każdy biskup w szczególny sposób nosi w sobie to Józefowe wezwanie i powołanie.

„Przez ostatnie lata, będąc proboszczem inowrocławskiej parafii pw. św. Józefa, codziennie się uczyłeś na czym polega strzeżenie naszych sióstr i braci tak, jak czyni to św. Józef. Jak strzec? Miłować Dziecię i Jego Matkę; miłować sakramenty i lud Boży; miłować ubogich i naszą parafię. Od teraz ta miłość, poprzez Twoją biskupią posługę, będzie się rozszerzać na cały Kościół gnieźnieński” – mówił abp Polak.

„Będzie owocować dla naszego wspólnego dobra. Będzie przypominać, że ojcowska i braterska miłość musi dosięgnąć wszystkich, zwłaszcza ubogich, słabych, uchodźców, zalęknionych i przerażonych dziś tak bardzo złem i nienawiścią. Będzie przywracać motywy nadziei zagubionym i wątpiącym, a zwłaszcza tym wszystkim, którzy są powierzeni naszej odpowiedzialności, naszej trosce, naszej opiece” – podkreślił metropolita gnieźnieński, przypominając, że właśnie w najtrudniejszych chwilach życia trzeba z ufnością zwracać się do św. Józefa.

„Gdy błędy stają się skandalem, prośmy św. Józefa, aby dał odwagę mówić prawdę, prosić o przebaczenie i pokornie zaczynać od nowa. Gdy doświadczamy trudów i przeciwności, prośmy św. Józefa o siłę i cierpliwość, by z nadzieją iść dalej, nie poddając się zwątpieniu i słabości. Gdy trzeba nam stawać dziś wobec wyzwań, które przekraczają nasze słabe ludzkie siły, prośmy św. Józefa, aby był naszym Orędownikiem i dla nas Opatrznością” – prosił za papieżem Franciszkiem abp Polak.

Po homilii nastąpił dalszy ciąg obrzędu święceń. Po przyrzeczeniu złożonym przez ks. Orchowicza oraz odśpiewaniu przez wiernych Litanii do Wszystkich Świętych, podczas której biskup elekt leżał na posadzce katedry, miał miejsce najważniejszy moment konsekracji – nałożenie rąk przez biskupów konsekratorów i pozostałych biskupów oraz modlitwa święceń. Nowy biskup został namaszczony krzyżmem świętym oraz otrzymał księgę Ewangelii. Następnie Prymas nałożył mu pierścień, mitrę i wręczył pastorał – znak urzędu pasterskiego posługiwania.

W uroczystości uczestniczyli licznie duchowni z archidiecezji gnieźnieńskiej w tym koledzy kursowi bp. Orchowicza, którzy koncelebrowali Eucharystię. Obecna była wspólnota gnieźnieńskiego seminarium duchownego, osoby życia konsekrowanego, delegacje parafii, w których nowy biskup posługiwał, reprezentanci władz samorządowych różnych szczebli oraz służb mundurowych, zwłaszcza harcerzy, których bp Orchowicz był w przeszłości duszpasterzem. Szczególne miejsce wśród gości zajmowała mama, rodzeństwo i najbliższa rodzina bp. Radosława Orchowicza.

Przed odśpiewaniem suplikacji nowy biskup pomocniczy gnieźnieński przeszedł przez katedrę udzielając wiernym błogosławieństwa. Życzenia biskupowi złożyli abp Salvatore Pennacchio i abp Stanisław Gądecki, przed laty rektor bp. Orchowicza.

Podczas uroczystości śpiewał Chór Prymasowski pod dyrekcją ks. Dariusza Sobczaka. Przy ołtarzu posługiwała służba liturgiczna z parafii pw. św. Józefa w Inowrocławiu, gdzie bp Orchowicz był proboszczem.

Ofiary z tacy zebrane podczas uroczystości przeznaczone zostaną na pomoc uchodźcom z ogarniętej wojną Ukrainy. Jak mówił przed Mszą św. dziennikarzom bp Orchowicz: „Ukraińcy to nasi bliźni, którzy przychodzą z wielkiego cierpienie i każde pochylenie się nad nimi to stanięcie przy Chrystusie”.

Na zakończenie liturgii nowy biskup pomocniczy archidiecezji gnieźnieńskiej wyraził wdzięczność wszystkim za obecność, modlitwę i wszelkie dobro. Ze wzruszeniem dziękował swojej rodzinie – mamie, rodzeństwu i młodszemu pokoleniu wyrażając wiarę, że w tej szczególnej chwili towarzyszą mu także śp. ojciec i siostry, których Pan Bóg powołał już do siebie.

„Dziś proszę Cię Panie o błogosławieństwo na każdy dzień. Maryjo Matko nasza, Tobie zawierzam siebie i całą posługę. Święty Józefie opiekuj się mną i sprawiaj, abym był Ecclesiae custodes. Proszę Cię Panie o koniec wojny, o pokój dla Ukrainy i dla całego świata” – mówił bp Orchowicz.

Przywołał też słowa św. papieża Jana XXIII, który święcenia biskupie również przyjął w dniu 19 marca, w roku 1925. W swoim dzienniku w czasie rekolekcji przed sakrą napisał: „Nie starałem się o ten nowy urząd, ani go pragnąłem. To Pan mnie wybrał, dając mi tak wyraźnie tego dowody, że wszelki sprzeciw z mojej strony uważałbym za wielką winę. On też musi teraz pokryć wszystkie moje słabości i uzupełnić moje braki. To mnie pokrzepia, uspokaja i daje mi poczucie bezpieczeństwa”.

„Świadomy swoich słabości raz jeszcze proszę wszystkich o modlitwę, życzę każdemu z osobna i wszystkim razem, zgodnie z moim zawołaniem biskupim, radujcie się w Panu” – mówił na koniec bp Orchowicz.

Dewiza biskupia bp. Radosław Orchowicz: Gaudete in Domino „Radujcie się w Panu” to pierwsze słowa z Listu św. Pawła do Filipian (Flp 4,4): Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! Słowa te biskup wybrał na obrazek prymicyjny po święceniach kapłańskich, powtórzył zaś na 25-lecie kapłaństwa. Towarzyszą mu one przez całe kapłańskie życie.

Herb nawiązuje do Matki Bożej i św. Józefa. W polu błękitnym z prawej strony monogram MJ, z lewej wiosło. Monogram MJ oznacza Najświętszą Maryję Pannę oraz jej Oblubieńca, świętego Józefa. Najświętsza  Maryja  Panna  jest  patronką  parafii,  w  której  biskup  się urodził i przyjął chrzest święty. Jednocześnie wskazuje na fakt, że nominację biskup otrzymał w przededniu nawiedzenia Matki Bożej w Kopii Obrazu Jasnogórskiego w archidiecezji gnieźnieńskiej. Święty Józef to patron parafii, w której biskup pełnił posługę proboszcza. Wiosło to przede wszystkim atrybut św. Wojciecha, patrona Polski i archidiecezji gnieźnieńskiej, gdzie biskup będzie pełnić swoją posługę.

Bp Radosław Orchowicz został mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji gnieźnieńskiej 26 stycznia 2022. Nowy biskup pomocniczy urodził się 21 stycznia 1970 r. w Wysokiej (obecnie diecezja bydgoska). W miejscowym kościele pw. NMP Różańcowej otrzymał 8 lutego 1970 r. sakrament chrztu świętego. W Wysokiej ukończył szkołę podstawową, a następnie kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Łobżenicy. W latach 1988-1994 odbywał formację w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. Święcenia kapłańskie przyjął 21 maja 1994 r. z rąk abp. Henryka Muszyńskiego. W latach 1994-1999 był wikariuszem w parafii pw. Świętej Trójcy w Strzelnie, a w latach 1999-2003 wikariuszem w parafii pw. św. Wawrzyńca w Gnieźnie. W latach 1998-2002 odbył studia specjalistyczne na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w zakresie teologii patrystycznej. W 2009 r. uzyskał tytuł doktora teologii na podstawie pracy przygotowanej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Bogdana Częsza pt. Opatrzność Boża wobec człowieka w ujęciu św. Bazylego Wielkiego. W latach 2003-2011 pełnił funkcję diecezjalnego duszpasterza młodzieży i pracował w Wydziale Katechetycznym Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie. W 2011 r. został mianowany proboszczem parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Inowrocławiu.

B. Kruszyk KAI
Transmisje Media
Fot. J. Andrzejewski