Święto muzyki kościelnej

Liturgiczne wspomnienie św. Cecylii jest okazją do zwrócenia uwagi na piękno i wartość muzyki sakralnej w naszym życiu. Człowiek obcujący z pięknem zyskuje nową jakość przeżywania ziemskiej drogi. Piękno uszlachetnia, uwrażliwia, podnosi ducha, porusza serce, wzbudza radość. To wielka łaska i wielka odpowiedzialność, tak tworzyć i wykonywać muzykę, by ułatwiać innym odnajdywanie Boga i właściwą drogę prowadzącą do Niego.

Szanowni Muzycy Kościelni
Kapłani, Organiści, Dyrygenci, Chórzyści, Psałterzyści, Kantorzy, Scholiści,
Wszyscy zaangażowani w troskę o piękno muzyki kościelnej

Liturgiczne wspomnienie św. Cecylii każdego roku jest okazją do zwrócenia uwagi na piękno i wartość muzyki sakralnej w naszym życiu. Człowiek obcujący z pięknem zyskuje nową jakość przeżywania ziemskiej drogi. Piękno uszlachetnia, uwrażliwia, podnosi ducha, porusza serce, wzbudza radość.

Natchniony autor Psalmu 96., rozpoczynającego się od słów: „Śpiewajcie Panu pieśń nową” zauważa, że „Przed Nim kroczą majestat i piękno, potęga i jasność w Jego przybytku”. Tam, gdzie jest Bóg, tam pojawia się majestat i piękno, a tam, gdzie człowiek otwiera się na prawdziwe piękno, z większą łatwością odnajduje Boga.

To wielka łaska i wielka odpowiedzialność, tak tworzyć i wykonywać muzykę, by ułatwiać innym odnajdywanie Boga i właściwą drogę prowadzącą do Niego.

W tym roku wielu z nas inaczej przeżywa liturgiczne wspomnienie św. Cecylii, gdyż w przededniu jej święta, w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata odszedł do Pana Ksiądz Kanonik Ryszard Figiel, który przez 38 lat był dyrektorem Chóru Prymasowskiego oraz Szkoły Organistowskiej, wskrzeszając ją po wojnie w 1970 r., jak również wykładowcą muzyki kościelnej w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. Wychowywał i starał się przekazać iskrę piękna muzyki kościelnej wielu pokoleniom.

Niech Dobry Bóg Ojciec okaże śp. Ks. Ryszardowi swoje nieskończone Miłosierdzie, by oczyszczony z wszelkich grzechów i słabości mógł śpiewać na wieki Sanctus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth! Niech Aniołowie zawiodą Go do raju i wprowadzą do krainy życia wiecznego.

Z okazji święta muzyki kościelnej życzmy sobie wzajemnie wrażliwości serca i umysłu na piękno muzyki oraz czerpania z niej obfitości dóbr duchowych.

Z wyrazami uznania i szacunku oraz braterskim pozdrowieniem

Ks. Dariusz Sobczak
Przewodniczący Archidiecezjalnej Komisji ds. Śpiewu, Muzyki Kościelnej i Służby Liturgicznej