SYNOD – synteza diecezjalna

Zapraszamy do zapoznania się z syntezą diecezjalną sumującą etap diecezjalny synodu o synodalności w archidiecezji gnieźnieńskiej. Dokument opracowano na podstawie syntez ze spotkań synodalnych w dekanatach, parafiach, wspólnotach, instytucjach, grupach apostolskich i zawodowych, zgromadzeniach itd., które odbywały się od grudnia 2021 do maja 2022 roku.

Konsultacje przeprowadzono w ok. 320 grupach (w różnych grupach parafialnych, w grupach dekanalnych, w ruchach, grupach i stowarzyszeniach apostolskich, we wspólnotach zakonnych i międzyzakonnych, w seminarium duchownym, w Studium Teologiczno-Pastoralnym, w domu pomocy seniorom, w domu samotnej matki, wśród bezdomnych, w domu księży emerytów, w grupach młodzieżowych, na spotkaniach dla katechetek i katechetów szkolnych oraz nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.). Liczbę uczestników spotkań szacuje się na ok. 3500. Syntez razem: 216 (145 parafialnych, 16 dekanalnych, 14 grup młodzieżowych, 14 ruchów grup i stowarzyszeń, 6 sióstr zakonnych, 2 kleryków, 2 seniorów, 2 indywidualne, 1 spoza diecezji, 8 katechetów, 4 szafarzy, 1 osób bezdomnych i 1 z Domu Samotnej Matki). W ankiecie internetowej wzięło udział 478 uczestników (45,2% kobiet i 54,8 mężczyzn, średnia wieku – 34 lata). Przesyłane do sekretariatu syntez oraz wyniki ankiet posłużyły do przygotowania przez grupę roboczą Diecezjalnego Zespołu Synodalnego projektu roboczego syntezy diecezjalnej. Została ona przedstawiona na posiedzeniu Archidiecezjalnej Rady Duszpasterskiej 9 maja 2022 roku. Po dalszych konsultacjach sporządzono projekt syntezy, który został przyjęty podczas Diecezjalnego spotkania presynodalnego, które odbyło się 12 czerwca 2022 r. w Bazylice Archikatedralnej w Gnieźnie i w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym.

SYNTEZA diecezjalna pdf

Synteza diecezjalna na stałe dostępna będzie na stronie diecezjalnej w zakładce
DUSZPASTERSTWO → Synod 2021-2023

23 czerwca 2022