W niedzielę Uroczystość Chrystusa Króla

W ostatnią niedzielę roku liturgicznego (w obecnym wypada 20 listopada) obchodzimy Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Sensem tego święta jest odnowa świata w Chrystusie. Chodzi też o zrozumienie królewskiej misji Jezusa, która wyraża się w służbie oraz w ofierze za innych.

Ewangelie ukazują tajemnicę królowania Chrystusa jako służbę, aż do złożenia ofiary ze swego życia. Ubiczowany, ukoronowany cierniami Jezus odpowiada na pytanie Poncjusza Piłata: Tak, jestem Królem. Królestwo moje nie jest z tego świata (por. J 18, 33-40). Na krzyżu Chrystusa widniał napis: Jezus Nazarejczyk Król Żydowski (J, 19,19), a ukrzyżowany z Nim łotr prosił tuż przed śmiercią: „Jezu, wspomnij na mnie, gdy będziesz w swoim królestwie” (Łk 23,42). Ten ewangeliczny przekaz ukazuje, że w najgłębszym chrześcijańskim sensie panować to znaczy służyć, a nawet oddać życie za innych.

Święto Chrystusa Króla wprowadził papież Pius XI w 1925 roku na zakończenie Roku Świętego: przypadło ono wówczas na 11 grudnia. Sensem nowego święta – jak wyjaśniał papież w encyklice Quas primas – było uznanie panowania i władzy Chrystusa zarówno w życiu osobistym chrześcijan, jak i całych społeczności. Miało ono służyć odnowie wiary, także w przestrzeni publicznej, która szczególnie – zdaniem Piusa XI – narażona jest na wypieranie zeń wartości i zasad chrześcijańskich. Ustanowienie święta Chrystusa Króla Pius XI traktował także jako „lekarstwo na zagrożenia niesione przez coraz powszechniejsze prądy laicyzacyjne, zaprzeczające panowaniu Chrystusa nad ludami”. W związku z tym zachęcał – jak brzmiało ulubione jego hasło – do Instaurare omnia in Christo, czyli odnowy wszystkiego w Chrystusie.

W 1969 roku papież Paweł VI podniósł święto Chrystusa Króla do rangi uroczystości, a więc najwyższej wagi obchodu liturgicznego w Kościele, postulując czcić Chrystusa jako Króla Wszechświata. Po reformie liturgicznej uroczystość została przeniesiona na ostatnią niedzielę przed Adwentem, czyli ostatnią niedzielę roku liturgicznego.

W Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata Prymas Polski abp Wojciech Polak będzie przewodniczyć Mszy św. o godzinie 15.00 w katedrze gnieźnieńskiej. Podczas liturgii nowi członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży złożą uroczyste przyrzeczenie, dzień ten jest bowiem świętem patronalnym KSM i Akcji Katolickiej.

B. Kruszyk za KAI
Fot. „Ecce Homo” Adam Chmielowski (fragment) Wikipedia