Września: Rondo im. ks. Jana Szlachty

Rada Miejska we Wrześni na sesji 24 czerwca br. podjęła uchwałę o nadaniu imienia ks. Jana Szlachty, dziekana wrzesińskiego, rondu położonemu w historycznej część miasta, przy pomniku Dzieci Wrzesińskich. Jest to kolejny etap realizacji projektu Wiara i Pamięć, mającego na celu upamiętnienie ofiar wojny.

Uczniowie z Zespołu Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino, pod opieką nauczycieli, przy współpracy z Muzeum Dzieci Wrzesińskich, prowadzą pracę badawczą nad upamiętnieniem postaci ks. Jana Szlachty. W przygotowaniu jest książka i film o wrzesińskim dziekanie męczenniku – przyjacielu i wychowawcy młodzieży.

Ks. Jan Szlachta urodził się w 1879 roku w Jankowie Zaleśnym. Wraz z braćmi Hlondami wstąpił do zgromadzenia Salezjanów w Turynie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1903 roku w Trydencie. Następnie na 10 lat został skierowany do posługi wychowawcy młodzieży w internacie w Gorizia we Włoszech. W 1919 roku opuścił zgromadzenie i wstąpił w szeregi duchowieństwa Archidiecezji Gnieźnieńskiej. W latach 1921-1929 posługiwał jako prefekt w Gimnazjum Najświętszego Serca Pana Jezusa w Poznaniu, jednocześnie będąc kapelanem sióstr Elżbietanek i rezydentem w Parafii pw. Bożego Ciała w Poznaniu. W 1929 roku został mianowany proboszczem w Niechanowie, a od 1934 roku dziekanem dekanatu wrzesińskiego. W tym czasie był także spowiednikiem i kierownikiem duchowym Prymasa Hlonda. Szczególnym jego zamiłowaniem była troska o młodzież, której na każdym etapie posługi kapłańskiej poświęcał najwięcej czasu, zakładając wiele stowarzyszeń. Aresztowany 26 sierpnia 1940 r. i uwieziony w KL Dachau. Według spisanych świadectw kapłanów, którzy przeżyli obóz, ks. Jan Szlachta był szczególnie dręczony z powodu podeszłego wieku lecz pozostawał wsparciem dla młodszych księży. Ks. Henryk Malak opisujący śmierć ks. Szlachty, wspomina: „dziś umarł ks. Szlachta – cudna postać”. Zginął 11 września 1941 roku.

Weronika Suplewska
7 lipca 2024