Dąbrówka Kościelna: uroczystości odpustowe

10 września

11.00

Dąbrówka Kościelna

Bp Radosław Orchowicz: przewodniczenie uroczystościom odpustowym.