Dziękczynienie za beatyfikacje bł. S. Wyszyńskiego

5 czerwca

12.00

Warszawa, Świątynia Opatrzności Bożej

Abp Wojciech Polak Prymas Polski: udział w Mszy św., Święto Dziękczynienia, dziękczynienie za beatyfikacje bł. S. Wyszyńskiego.