Gniezno: jubileusz 65-lecia kapłaństwa

15 czerwca

11.00

Gniezno, ADKS

Abp Wojciech Polak Prymas Polski: Msza św., jubileusz 65-lecia kapłaństwa,