Gniezno: spotkanie kleryków roku propedeutycznego

11.11

11.00

Gniezno, rezydencja arcybiskupów

Abp Wojciech Polak: spotkanie z klerykami roku propedeutycznego.