Gniezno: zakończenie konkursu biblijnego dla klas VII-VIII SP

9 maja

Rezydencja Prymasa Polski

11.00

Abp Wojciech Polak Prymas Polski: udział w zakończeniu konkursu biblijnego dla klas VII-VIII SP: „Wierzę
w Kościół Chrystusowy”.