Gołaszewo: pożegnanie Obrazu Jasnogórskiego

16 sierpnia

16.00

Gołaszewo

Abp Wojciech Polak Prymas Polski: przewodniczenie uroczystościom pożegnania Obrazu Jasnogórskiego w parafii.