Wyszyny: wizytacja kanoniczna parafii

16.04

Wyszyny

Bp Radosław Orchowicz: wizytacja kanoniczna parafii.