Prymasowskie Studium Teologiczno-Pastoralne

 

DYREKTOR
ks. Maciej OLCZYK

OJCIEC DUCHOWNY
ks. Dariusz LARUS

Prymasowskie Studium Teologiczno-Pastoralne działające przy Centrum Edukacyjno-Formacyjnym Archidiecezji Gnieźnieńskiej jest propozycją skierowaną do wiernych świeckich, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę teologiczną, umocnić wiarę oraz bardziej zaangażować się w dawanie świadectwa poprzez podejmowane posługi i zadania we wspólnotach parafialnych. Studium erygowane przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Wojciecha Polaka Prymasa Polski jest instytucją kościelną. Działa pod auspicjami Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie. Zaprasza osoby dorosłe, gotowe podjąć przygodę systematycznej formacji teologicznej.

Program studiów obejmuje dwa lata. Zajęcia odbywają się w jedną sobotę w miesiącu, według planu podanego na początku roku formacyjnego. Studium przybliża wybrane zagadnienia z zakresu teologii biblijnej, dogmatycznej, moralnej, pastoralnej, historii Kościoła, liturgiki, nauki Kościoła o małżeństwie i rodzinie, katolickiej nauki społecznej oraz kultury i sztuki chrześcijańskiej. Zasadniczą część zajęć tworzy tzw. „kanon teologiczno-pastoralny”. Powinni w nim brać udział wszyscy Słuchacze. Koniecznym uzupełnieniem tych zajęć są zajęcia tzw. specjalizacji: liturgicznej, katechetycznej i małżeńskiej, które pozostawia się wolnemu wyborowi w zależności od zainteresowań Słuchaczek i Słuchaczy oraz profilu planowanego zaangażowania duszpasterskiego. Wszystkie zajęcia odbywają się w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym Archidiecezji Gnieźnieńskiej przy ul. Seminaryjnej 2 w Gnieźnie. Nie wyklucza się możliwości zajęć plenerowych. Zajęcia dydaktyczne są ubogacone czasem przeznaczonym na modlitwę i budowanie wspólnoty wiary.

Studium kieruje swoją ofertę formacyjną w sposób szczególny do katolików świeckich, pragnących pogłębić swoją wiedzę i wiarę, osób przygotowujących się do podjęcia misji doradców życia rodzinnego, katechistów, kandydatów do posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej, osób prowadzących katechezę dla narzeczonych oraz katechetów świeckich i duchownych w zakresie kształcenia dodatkowego.

dekret erygujący
Regulamin

ZAPISY na lata formacji 2023-2025

Etap I elektroniczna rejestracja Słuchaczki/Słuchacza przez formularz zgłoszeniowy (do końca września 2023)
Formularz zgłoszeniowy (kliknij, wypełnij i prześlij)

Etap II złożenie do Sekretariatu Studium, osobiście (pozostawienie na furcie Centrum Edukacyjno–Formacyjnego, tel. 61 426 46 61) lub drogą pocztową, niżej wymienionych dokumentów (do końca września 2023 r.)

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • Wypełniony kwestionariusz osobowy (kliknij, wypełnij, wydrukuj) stanowiący jednocześnie podanie o przyjęcie
  • Dwie podpisane aktualne fotografie legitymacyjne
  • Potwierdzenie dokonania wpłaty za I semestr lub za cały rok formacji
  • W przypadku osób ubiegających się o misję kanoniczną szafarza nadzwyczajnego Komunii świętej, katechisty i doradcy życia rodzinnego kandydaci powinni dołączyć rekomendację Proboszcza parafii, do której należą.

KOSZT UCZESTNICTWA W STUDIUM

Zgodnie ze Statutem oraz Regulaminem Studium Słuchacze partycypują w kosztach jego funkcjonowania poprzez wpłatę w następującej wysokości: semestr zimowy – 300 zł, semestr letni – 300 zł.

Nr konta bankowego:
BS o/Gniezno: 77 90650006 0000 0000 0361 0001
Kuria Metropolitalna w Gnieźnie
z dopiskiem: koszt uczestnictwa w Studium, imię i nazwisko.

PLAN ZAJĘĆ 2023-24 rok I

Terminy zajęć w roku formacyjnym 2023/2024:
23 września 2023.
14 października 2023
18 listopada 2023
16 grudnia 2023
13 stycznia 2024
10 lutego 2024
16 marca 2024
13 kwietnia 2024
18 maja 2024
15 czerwca 2024

Zajęcia odbywają się w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym  Archidiecezji Gnieźnieńskiej przy ul. Seminaryjnej 2 w Gnieźnie.

KONTAKT

Prymasowskie Studium Teologiczno-Pastoralne przy Centrum Edukacyjno-Formacyjnym Archidiecezji Gnieźnieńskiej
ul. Seminaryjna 2, 62-200 Gniezno
e-mail: pstp@archidiecezja.pl
tel. 661 266 464 (pon.-pt. w godz. 9.00-14.00)