BIECHOWO – MARYJNE MB POCIESZENIA

Była niedziela 12 września 1976 roku. Do sanktuarium w Biechowie przybyły tłumy wiernych, by uczestniczyć w uroczystej koronacji tutejszego wizerunku Matki Bożej Pocieszenia i za Jej wstawiennictwem prosić o potrzebne łaski. – Ileż bowiem łask przejrzenia duchowego, ileż łask zobaczenia Boga w sercach swoich i odczuciach, poznania, że Bóg jest na tym świecie i nie zostawił nas sierotami, miało tutaj miejsce! Któż to obliczy?  – pytał w kazaniu kard. Stefan Wyszyński, dodając, że w Biechowie działa przecież w szczególny sposób Święta Boża Wspomożycielka. Działa skutecznie i od wieków. Wedle kronikarskich zapisków pielgrzymi przybywali do Biechowa już w XVII wieku, doznając pociechy od Tej, która – jak zapisano – zdrowie przywracała. Łaskami słynący obraz Matki Bożej Biechowskiej przedstawia Maryję trzymającą w prawej ręce jabłko królewskie lub brzoskwinię, a na lewej Dzieciątko Jezus, które podnosi prawą rączkę w geście błogosławieństwa, a lewą ma położoną na otwartej księdze, spoczywającej na Jego kolanach. Najstarsza wzmianka źródłowa o tym wizerunku pochodzi z 1695 roku. Niemałą sensacją było odkrycie dokonane w 1962 roku. Okazało się wówczas, że pod widniejącym obrazem Matki Bożej znajduje się drugi wizerunek, nieco pomniejszony i pochodzący z 1460 roku. Wiadomo, że to starsze malowidło, którego autor pozostaje nieznany, powstało w tzw. szkole bizantyjsko-włoskiej. Młodszy obraz pochodzi natomiast z XVII wieku i został namalowany przez ks. Krzysztofa Boguszewicza, proboszcza parafii pw. św. Wojciecha w Poznaniu. Należy wspomnieć, że opiekujący się sanktuarium ojcowie paulini przybyli do Biechowa w 1969 roku, a w latach 80-tych ubiegłego wieku było to miejsce modlitwy członków „Solidarności” z całej Wielkopolski.

Porządek Mszy św.
Niedziele: 8:30, 11:00, 16:00
Dni powszednie: 18:00 (czas letni), 17.00 (czas zimowy)

Święto patronalne:
Narodzenia NMP, pierwsza niedziela po 8 września

strona parafii, mapa → TUTAJ