Rekolekcje Parafialnych Zespołów Caritas

„Jesteśmy Kościołem – wspólnotą braterstwa i miłości”. Tak brzmiało hasło tegorocznych rekolekcji adwentowych dla członków Parafialnych Zespołów Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, które odbyły się w dniach 25-27 listopada w domu Sióstr Pallotynek w Gnieźnie.

W dniach skupienia uczestniczyły przedstawicielki PZC z Gniezna, Wągrowca, Żnina, Murowanej Gośliny, Kłecka, Kleczewa, Budzisławia Kościelnego, Budzynia, Tuczna, a rekolektanktom towarzyszył i nauki głosił ks. Marcin Andrzejewski, wicedyrektor Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Rekolekcyjne zamyślenia nawiązywały do aktualnych wyzwań Kościoła w Polsce i rozpoczętego wraz z Adwentem roku duszpasterskiego „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Przybliżono m.in. temat Kościoła, który stanowimy i za który jesteśmy współodpowiedzialni; temat wiary w Kościół jako Matkę o otwartym sercu; zagadnienie braterstwa i jego praktyczne wymiary na tle duszpasterskiego posługiwania w Kościele oraz aktualną kwestię niesienia pomocy uchodźcom, będącą przejawem duszpasterskiego nawrócenia wspólnoty parafialnej i źródłem jej ożywienia. Podjętym refleksjom towarzyszyło świadectwo wiary i codziennego doświadczenia, zarówno ze strony rekolekcjonisty, jak i samych uczestniczek, które chętnie włączały się do dyskusji i dzieliły własnymi spostrzeżeniami. Każdego dnia celebrowana była Eucharystia i wspólna modlitwa podczas różnych nabożeństw. W oparciu o słowo Boże starano się dostrzec znaki obecności Boga pośród swego ludu, zwłaszcza we wspólnocie parafialnej, która z założenia powinna być domem gościnnym dla wszystkich oraz szukano i rozeznawano wolę Bożą w pełnieniu codziennej służby przez członków PZC na rzecz najbardziej potrzebujących. Wiele impulsów do dalszej pracy nad sobą i sugestii duszpasterskich w posłudze najuboższym zauważono także podczas wspólnego oglądania filmu pt. „Nazywam się Khan”, którego motto „Razem zwyciężymy pewnego dnia, głęboko w sercu mym wierzę w to, że zwyciężymy wszelkie zło…” dodaje nadziei i sił do dalszej służby.

Caritas AG
Fot. L. Muniak